הדרכות למנהליםהדרכה ויעוץ בתחום העסקי,הטכנולוגי והלוגיסטי
חייגו עכשיו 09-7409511
היבטים משפטיים
יצירת קשר
היבטים משפטיים

דיני קניין

 
קטגוריה: היבטים משפטיים
תחום
 
  מועד הסדנה
 
מדי יום אנו קונים ומוכרים, שוכרים שואלים ומנפיקים הרשאות בנכסים שונים, כל זאת באורח אוטומטי כמעט ומבלי שאנו נותנים דעתנו למהות הפעולה שבצענו.
הסח דעת זה וחוסר הידע שבבסיסו גורמים לא אחת לכשלונות ולהפסדים מסוגים שונים.
רקע
 
להציג בסיסי ידע אשר יאפשרו למשתתף להבין ביתר קלות את יסודותיהם של דיני הקניין. מטרות הסדנה
 
מנהלים בין בהיותם ספקים/משווקים ובין בהיותם רוכשים/ צרכנים של נכסים. קהל יעד
 
מכר, שכירות, הרשאה
מבוא

מכר
הגדרה, מהות ואספקה
חליפין ותחולה
הסכם ונוהג
תום הלב
חיובי הצדדים
תחולת הוראות מסירה וקבלה על מסמכים
תרופות:
זכויות שונות
בעיות ביצוע מסויימות
רישום ו"השלמה" ע"י רישום

מכר טובין בינלאומי

שכירות ושאילה
שכירות
שאילה
שונות

רשיון/הרשאה
זכות "אישית"
מועד הזכות ואפשרות הביטול
קניינים ערטילאים, בעיית "החזקה" ותפיסה כפוייה
מתן זכויות לזולת ככלל ו"שעבוד" בפרט
צרכי השוק הופכים אותה למעין "זכות חפצא"
נושאי הסדנה
 
סדנה בת יום בהיקף 8 שעות לימוד. היקף הסדנה
 
 לקבלת פרטים לחץ כאן לפרטים
 

 

המכרז -היבטים משפטיים וכתיבת מענה למכרז

 
קטגוריה: שיווק, מכירות ושירות
ניהול פיננסי
היבטים משפטיים
תחום
 
  מועד הסדנה
 
מענה למכרז הוא כיום אמצעי שיווקי חשוב להרחבת הפעילות העסקית של הארגון; מגזרים רבים: המיגזר הממשלתי, הציבורי ואף הפרטי, משתמשים במכרז ככלי בלעדי לקבלת שירותים ומוצרים בהיקפים נרחבים.
ניהול נכון של תהליך המענה וכתיבה הולמת שלו הם הכרחיים לזכייה בו ולהצלחה עסקית של הארגון. לכן, חובה על כל מי שמופקד על המענה או המעורב בעשייתו לרכוש כלים, מיומנויות וטכניקות שיבטיחו כי תהליך המענה יניב את התוצאות הרצויות לארגון.
רקע
 
הסדנה מקנה למשתתפים כלים לניהול תהליך המענה למכרז ומספק להם כלים פרקטיים בכתיבת מענה אפקטיבי מכל ההיבטים- משפטי, שיווקי, תקשורתי, מבני, לשוני וויזואלי. מטרות הסדנה
 
מנהלי מכירות, מנהלי שיווק ובעלי תפקידים האחראים על מענה למכרזים בארגונים. קהל יעד
 
חלק ראשון – כתיבה מענה למכרז
1. המשמעות השיווקית של המכרז
2. יישום עקרונות מכירה במענה למכרז
3. איך לקרוא את המכרז
4. כתיבת מכתב פתיחה
5. כתיבת תקציר מנהלים
6. כתיבת פרקי המיכרז
7. היבטים רציונאליים-ענייניים של המענה
8. היבטים תקשורתיים של המענה
9. היבטים ויזואליים של המענה
10. איך ליישם אסטרטגיה במענה בכתב ?

חלק שני – המכרז - היבטים משפטיים
1. פתיח:

א. מה ההבדלים בין הצעה, קבלה , RFP
ב. מהו חוזה וכיצד הוא נקשר:-
? הגדרה מהותית
? הגדרה שבדין
? מהו "החוזה" הטמון במכרז

2. החובה לערוך מכרז:
א. עצם החובה – העקרון ועל מי הוא חל
ב. פטור מן החובה – עקרון:- חקיקה ראשית, חקיקה משנית
ג. העדפות - עקרון:- חקיקה ראשית, חקיקה משנית
ד. סייג להתקשרות
ה. פטור, מכרז "סגור" ודרכי עריכת מכרז

3. פירוטים לעניין חקיקת משנה:
א. תקנות חובת מכרזים – פירוט:-
-תקשרויות של משרדים – מכרז סגור; מומחה; תנאים מוקדמים
מו"מ עם מציעים; ועדת מכרזים; ועדת פטור; דיווח; מכרז פומבי ופרסומו; מסמכי מכרז; הצעות ובדיקתן; אמות מידה; הצעה יחידה; תקנון כספים ומשק.
-התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עיסקה במקרקעין
-מוסדות מדינה יחודיים: לישכת נשיא המדינה, כנסת, מבקר המדינה, ובחירות
-התקשרות עם חברה ממשלתית (וחב` בת)
-התקשרויות של תאגיד – קופ"ח
ב. חקיקת משנה לעניין: העדפת תוצרת הארץ וחובת שת"פ, העדפת תוצרת העדפה לאומית, התקשרויות מערכת הבטחון

4. ניהול חוזים והתקשרויות בהיבט של הגשת מכרזים.
נושאי הסדנה
 
2 מפגשי בוקר כל מפגש בהיקף של 4 שעות לימוד. היקף הסדנה
 
 לקבלת פרטים לחץ כאן לפרטים
 

 

ניהול חוזים והתקשרויות

 
קטגוריה: היבטים משפטיים
תחום
 
יום ב,  11/11/2013 מועד הסדנה
 
לא אחת מסתבר קיים נתק בין המסגרת החוזית ,הנראית כנוקשה ובולמת ,לבין הביצוע והעבודה השוטפת בארגון.
נפוצה אף התופעה של חוסר ידע וחוסר יכולת לנהוג במערכת ההתקשרויות העסקיות השונות כבכלי עבודה היוצר משימות לביצוע, בין אם לצורך קבלת טובין ושירותים ובין אם לצורך מסירתם. הכרה והבנה של יסודות ההיבט המשפטי ועקרונותיו, יאפשרו שילוב וביצוע המטלות העסקיות באורך שוטף ויעיל וימנעו הסתבכויות מיותרות.
רקע
 
להקנות ידע שיאפשר לקשר בין הפן הפורמלי– החוזי, לבין הפן הביצועי- התפעולי\ניהולי בארגון. מטרות הסדנה
 
מנהלים בדרגי ביניים ומעלה, בין היותם ספקים\משווקים לבין היותם רוכשים\צרכנים. קהל יעד
 
מהו "חוזה":-
• ההיבט המהותי וההגדרתי
• המו"מ לקראת חוזה, ההצעה והאופן בו נקשר חוזה
• צורה ומבנה
• עקרון החופש החוזי
• דוגמאות למגבלות עקרוניות שבדין על עריכת חוזה על תוכנו ועל תקפותו כולל גם חוזה "תקף" – לעומת "בטל" "בטיל" ;טעות/הטעיה; תניות מגבילות, חוזים "אחידים".

עקרי התוכן החוזי:-
• הגדרת החיוב – "מה"
• "מי" נותן ומקבל "מה" "למי", "מתי ו"היכן" – מכלול הצדדים המעורבים
• התניות: להפסקה מראש, תוך כדי, במשולב ובאופן הדדי

"סביב" החוזה":-
• תנאים שלא נקבעו – סוגי השפעה והשלכה; "השלמות" מן הדין, ממקורות אחרים
• עקרון ה"סבירות" וה"ציפיות" הן לגבי החוזה עצמו והן לגבי מה שיבוא בעקבותיו.
• סוגים מיוחדים של חוזים מיוחדים בין כשהם ניצבים לעצמם ובין כשהם נילווים לחוזה "עיקרי" (כגון: בטוחות ושיעבודים)

דרכי ביצוע:-
תום לב, מראית עין, בקירוב, קבלנים וקבלני משנה, ה"מסירה"

הפרות: עונשים ותרופות – עקרונות

חלק שני – התארגנות וניהול
לקראת עיסקה:-
• הגדרת העיסקה, מטרותיה והציפיות לה – עיסקות מיוחדות ומכרזים
• בדיקת יכולות, תמחורים ולוחות זמנים
• האמצעים הנדרשים (פנים וחוץ):-למו"מ, לגבוי המו"מ, לביצוע "מיסודו" של החוזה

במקביל למו"מ ומיד עם סיומו – "ניתוח" החוזה:-
• ניתוח מהלכי ביצוע "שלנו" בציר הפיננסי בציר ה"מהות" ובציר ה"זמן"
• ניתוח מהלכי ביצוע של הצד שכנגד בשלושה הצירים
• קביעת:- נושאים לבקרה ולמעקב ואמצעים לביצועם, פן לוגיסטי ופן ביצועי – המימשק ביניהם, דיווחים ובעלי תפקידים, הכנות לביצוע מעשי:-הכנת אמצעי ייצור פנימיים וחיצוניים (במישור זמן ובמישור מהות), טיפולים חיצוניים כגון: רשיונות, הרשאות, מימון וכו`. מציאת משמעויות מיוחדות ומהלכים יוצאי דופן וקביעת אופן הטיפול בהן.

מהלך הביצוע:-
• בקרה , מעקב והתראות:- "כלפינו", כלפי הצד שכנגד
• מערך מניעת תקלות וטיפול בהן:- מישור טכני (לרבות לוגיסטיקה) ומישור כספי, מישור פורמלי (חוזי), סיוע חיצוני:- קבלנים, יועצים, שתדלנים, צוותים וועדות הגוי, "הכרזות" לסוגיהן התארגנות וביצוע "מסירה" "קבלה"
נושאי הסדנה
 
סדנה בת יום בהיקף של 8 שעות לימוד. היקף הסדנה
 
 לקבלת פרטים לחץ כאן לפרטים
 

 

סדנת חוזים לאנשי רכש

 

קטגוריה: רכש, לוגיסטיקה, תפעול
היבטים משפטיים
תחום
 
יום ג,  17/05/2022 מועד הסדנה
 
חוזה הוא מוסד משפטי שבאמצעותו יכולים בני אדם וחברות ליצור ברצונם המשותף יחסים ועסקאות המוכרים על ידי מערכת המשפט ונאכפים על ידה.
הרכש הינו הגוף המקשר בין הארגון לספקים והקבלים, לכן החוזה הוא חלק מפעילותו היום יומית של הרכש.
עסקאות רכש הכוללות אינטראקציות בין הצדדים לעסקה, הנעשות באמצעות שיחות טלפון, מיילים, סמסים, חלופת מסמכים כהצעות מחיר, תשלום ועוד, נכללים גם הן בקטגוריה זו.
סדנה זו מזמינה את הנוגעים בנושאים אלו להכיר את הנקודות המהותיות עליהם יש לשים דגש כגון: החוזה ותוכנו, תנאים ותניות, כוח עליון בתכולת החוזה משמעות הביטוח, סעיפי חובה וסעיפי רשות בחוזה מסחרי, הפרות ותרופות, הצעה וקיבול, התנהלות מקובלת, בוררות וגישור והשפעתם על הרכש, ניהול סיכונים בהיבטים משפטיים, בטוחות, התמודדות עם כישלון של ספק, ישוב סכסוכים ללא מעורבות בית המשפט, העברה לצד ג` ומשמעותה.
רקע
 
להבין את משמעותו של החוזה והנקודות המהותיות עליהם יש לשים דגש בעת כריתתו. בסדנה נתייחס גם לשאלה המתבקשת בעת הזו – האם מצב החירום מקשה על קיום חוזים שנחתמו לפני הקורונה - והאם די בכך כדי להביא לביטולם או לשינויים? מטרת הסדנה
 
מנהלים בכירים ברכש ובשרשרת האספקה, מנהלי פרויקטים, קנייניים
קהל יעד
 
  • הכרת מושגי יסוד – הכרות עם מושגים עיקריים בתחום החוזים,
  • דיני החוזים – הכרת הדינים השונים שלהם השלכות ישירות על ניהול ההתקשרות בין הארגון לספק.
  • משמעות החוזה – מהו חוזה ומה השפעתו על התנהלות הצדדים לחוזה.
  • הצעה וקיבול – כיצד נכרת חוזה.
  • התמודדות עם הפרת חוזה – כיצד יש להתנהל בעת הפרת חוזה והאם כל הפרה מסתיימת בבית המשפט.
  • משמעותו של כוח עליון בסיכול החוזה.
מתכונת הסדנה
הרצאה פרונטלית בשילוב דוגמאות של חוזים שיינתנו על ידי המרצה, בדגש על יחודיות החוזה בהתאם לעסקה.
נושאי הסדנה
 
סדנה בת יום בהיקף 8 שעות לימוד. היקף הסדנה
 
 לקבלת פרטים לחץ כאן לפרטים

 

 |  ראשי |  אודות  |  הדרכה  |  ייעוץ ושירותים  |  English  |  יצירת קשר  |  טכנולוגיה  |  שיווק, מכירות ושירות  |  רכש, לוגיסטיקה, תפעול  |  חיפוש מידע באינטרנט  |  מיומנויות ניהול  |  ניהול פיננסי  |  היבטים משפטיים  |  ניהול עסקים בינלאומיים  |  קישורים  |  Privacy  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
A2B-הדרכה וייעוץ בתחום העסקי, הטכנולוגי והלוגיסטי- www.a2business.co.il © כל הזכויות שמורות
A2B כתובת: ת.ד 347 נווה ירק 4994500 טלפון: 09-97409511, 09-97409500, 09-97409510 פקס: 09-7400178
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל