02/08/2021 11:26:40
הכנת תוכנית עסקית - לקראת פעילות חדשה או מוצר חדש
יום ג' 1.2.22
02/08/2021 11:19:47
"דיאטה" לעלויות הרכש - Procurement Cost Reduction
יום ד' 2.2.22
02/08/2021 11:11:37
קורס פיתוח מנהלים 4X4
יום ב' 7.2.22
02/08/2021 11:05:08
ניהול מחסן טכני כחלק ממערך הייצור
יום ג' 8.2.22
02/08/2021 11:03:38
סדנה מתקדמת בניהול פרוייקטים - Cutting Edge Complex Project Management
יום ד' 16.2.22
02/08/2021 11:02:17
תכנון כמויות רכש ומלאי בכלים סטטיסטיים
יום ב' 21.2.22
02/08/2021 11:01:46
כיצד לבחור מערכת לניהול חיי המוצר? which PLM is the best?
יום ג' 22.2.22
02/08/2021 11:00:05
קורס מתקדם באנגלית עסקית למנהלים - Online
יום ה' 3.3.22