02/08/2021 13:54:47
שיטות מתקדמות בתזמון רצפת ייצור
יום ג' 26.10.21
02/08/2021 13:43:54
מצויינות במתן שירות
יום ב' 1.11.21
02/08/2021 13:25:48
כתיבה טכנית של הוראות הרכבה, שימוש ותחזוקה
יום ג' 3.11.21
02/08/2021 13:21:07
מדדי ביצוע למערך האחזקה - MTBF, MTTR
יום ג' 9.11.21
02/08/2021 13:05:14
סדנת חוזים לאנשי רכש
יום ב' 15.11.21
02/08/2021 13:01:05
אסטרטגיה לניהול מלאי בטחון - Safety Stock Strategy for critical items
יום ג' 16.11.21
02/08/2021 13:00:22
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ב' 22.11.21
02/08/2021 12:51:56
ניהול האיכות בייצור
יום ד' 24.11.21