01/09/2015 21:00:01
ניהול אחזקה מתוכננת
יום ב' 29.1.18
01/09/2015 20:52:13
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ב' 5.2.18
01/09/2015 20:43:55
בניית מערך מדדים בשרשרת האספקה
יום ד' 7.2.18
01/09/2015 20:36:13
כלים אסטרטגיים חדשניים לבניית שרשרת אספקה מנצחת
יום ב' 12.2.18
01/09/2015 20:30:23
ניהול זמן אפקטיבי
יום ד' 14.2.18
01/09/2015 20:26:05
תכנון כמויות רכש ומלאי בכלים סטטיסטיים
יום ג' 20.2.18
01/09/2015 20:23:32
כלים ושיטות LEAN ( בשרשרת האספקה, בייצור ובאבטחת איכות)
יום ד' 21.2.18
01/09/2015 20:17:07
כתיבת מסמכים הנדסיים
יום ב' 26.2.18
01/09/2015 20:13:27
ניהול תהליכי איתור תקלות למנהלי אחזקה
יום ג' 27.2.18
01/09/2015 20:05:10
ניהול משא ומתן - גישות, אסטרטגיות ומיומנויות
יום ב' 5.3.18