13/05/2020 11:00:54
ניהול מחסן טכני כחלק ממערך הייצור
יום ב' 19.10.20
13/05/2020 11:00:39
כלים ניהוליים וארגוניים לטיפול בגורם האנושי למניעת תאונות עבודה
יום ג' 20.10.20
13/05/2020 11:00:28
אסטרטגיה לניהול מלאי בטחון - Safety Stock Strategy for critical items
יום ד' 21.10.20
13/05/2020 11:00:17
ווריפיקציה (אימות) וולידציה (תיקוף) של תכן במכשור רפואי - Design Verification and Validation for Med
יום ד' 21.10.20
13/05/2020 11:00:00
ניהול משא ומתן - גישות, אסטרטגיות ומיומנויות
יום ב' 26.10.20
13/05/2020 10:59:58
"דיאטה" לעלויות הרכש - Procurement Cost Reduction
יום ג' 27.10.20
13/05/2020 10:52:05
ביצוע PFMEA לבקרת תהליך במעבר מפיתוח לייצור
יום ג' 27.10.20
13/05/2020 10:43:05
כלים ומדדים לשיפור איכות האחזקה
יום ד' 28.10.20