01/09/2015 14:50:00
שיפור תהליכים באמצעות תכן ניסויים - DOE
יום ב, 15.10.18
01/09/2015 14:45:00
תכנון כמויות רכש בכלים סטטיסטיים
יום ג, 16.10.18
01/09/2015 14:35:00
כלים ומיומנויות לבניית תוכנית עבודה אפקטיבית
יום ד, 17.10.18
01/09/2015 14:30:00
מכירות בשיטת הגישור
יום ב, 22.10.18
01/09/2015 14:25:00
הסדנה לגבייה אפקטיבית - 12 השלבים לגבייה נכונה
יום ג, 23.10.18
01/09/2015 14:20:00
איתור תקלות אפקטיבי
יום ד, 24.10.18
01/09/2015 14:15:00
סדנת תפ"י מתקדמת
יום ב, 29.10.18
01/09/2015 14:10:00
מיומנויות ניהול לראשי צוותים בתעשיה
יום ד, 31.10.18
01/09/2015 14:09:18
רכש פיתוח- NPI Purchasing מעורבות הרכש בתהליכי פיתוח המוצר
יום ב' 5.11.18
01/09/2015 14:07:29
ניהול חדשנות בארגונים Lean Innovation Management
יום ג' 6.11.18