13/05/2020 09:48:25
כתיבת מסמכים הנדסיים: מפרטים, מסמכי ניסוי ודוחות
יום ב' 7.12.20
13/05/2020 09:44:14
לוגיסטיקה בעידן הקיימות - כלים להתמודדות עם סביבת הניהול החדשה
יום ב' 21.12.20
13/05/2020 09:37:14
חיזוי הביקוש בשרשרת האספקה - Demand Planning in Supply Chain
יום ג' 22.12.20
13/05/2020 09:25:16
ניהול עובדים מרחוק
יום ד' 23.12.20
13/05/2020 09:14:44
אסטרטגיה לניהול מלאי בטחון - Safety Stock Strategy for critical items
יום ב' 28.12.20
13/05/2020 09:11:57
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ג' 5.1.21
13/05/2020 09:04:15
בניית מערך מדדים בשרשרת האספקה
יום ד' 6.1.21
13/05/2020 09:03:14
פיתוח מנהיגות טכנולוגית
יום ב' 11.1.21
13/05/2020 09:00:05
תכנון האחסנה ובניית אסטרטגיית ליקוט
יום ד' 13.1.21