16/03/2020 12:18:57
עדכון על שינוי בפעילות A2B עקב משבר הקורונה 03-9044007/112
החל מ-16.3.20