01/09/2015 08:40:18
חיפוש מידע אפקטיבי באינטרנט
יום ג' 26/3/19
01/09/2015 08:32:30
ניהול רכש ושרשרת האספקה באמצעות בינה עסקית - EXCEL NEXT GENERATION
יום ב' 1.4.19
01/09/2015 08:30:08
קליטה וחניכה של עובד חדש בארגון
יום ג' 2.4.19
01/09/2015 08:21:42
רכש פיתוח- NPI Purchasing מעורבות הרכש בתהליכי פיתוח המוצר
יום ב' 8.4.19
01/09/2015 08:20:06
הסדנה לגבייה אפקטיבית - 5 השלבים לגבייה נכונה
יום ד' 10.4.19
01/09/2015 08:00:00
איתור תקלות אפקטיבי- Effective Troubleshooting
יום ג' 16.4.19