01/09/2015 19:22:13
ניהול תצורה של תיק המוצר CM - Configuration Management
יום ד' 28.3.18
01/09/2015 19:16:40
מצויינות במתן שירות
יום ב' 23.4.18
01/09/2015 17:12:58
חונכות טכנולוגית On the Job Training
יום ב' 23.4.18
01/09/2015 17:04:35
קליטת מוצר חדש בייצור
יום ג' 24.4.18
01/09/2015 17:00:32
סדנת תפ"י מתקדמת
יום ד' 25.4.18
01/09/2015 16:59:00
שיטות מיטביות בניהול הרכש BEST KNOWN METHODS
יום ב' 30.4.18