01/09/2015 14:45:00
תכנון כמויות רכש בכלים סטטיסטיים
יום ג, 16.10.18
01/09/2015 14:25:00
הסדנה לגבייה אפקטיבית - 12 השלבים לגבייה נכונה
יום ג, 23.10.18
01/09/2015 14:20:00
איתור תקלות אפקטיבי- Effective Troubleshooting
יום ד' 24.11.18
01/09/2015 14:15:00
סדנת תפ"י מתקדמת
יום ב, 29.10.18
01/09/2015 14:10:00
מיומנויות ניהול לראשי צוותים בתעשיה
יום ד, 31.10.18
01/09/2015 14:09:18
רכש פיתוח- NPI Purchasing מעורבות הרכש בתהליכי פיתוח המוצר
יום ב' 5.11.18
01/09/2015 14:07:29
ניהול חדשנות בארגונים Lean Innovation Management
יום ג' 6.11.18
01/09/2015 14:05:44
ניהול משא ומתן - גישות, אסטרטגיות ומיומנויות
יום ב' 12.11.18
01/09/2015 14:05:18
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ג' 13.11.18
01/09/2015 13:51:03
המפעל החכם industry4.0
יום ב' 19.11.18