13/05/2020 11:58:43
מדדי ביצועי מחסן כנגזרת מרמת השירות הנדרשת - SLA
יום ב' 13.7.20
13/05/2020 11:57:45
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ג' 14.7.20
13/05/2020 11:46:36
סדנת חוזים לאנשי רכש גם בעידן הקורונה
יום ג' 21.7.20
13/05/2020 11:43:27
כתיבת מסמכים הנדסיים: מפרטים, מסמכי ניסוי ודוחות
יום ד' 22.7.20