01/09/2015 07:19:11
ניהול ושיפור האיכות במחסנים
יום ג' 28.5.19
01/09/2015 07:13:24
כתיבה טכנית של הוראות הרכבה, שימוש ותחזוקה
יום ג' 28.5.19
01/09/2015 07:12:27
כלים ומדדים לשיפור איכות האחזקה
יום ב' 10.6.19
01/09/2015 07:11:49
תכנון יעדי המכירות וניהול אנשי המכירות להשגתם
יום ג' 11.6.19
01/09/2015 07:08:43
כלים ושיטות לחיבור הרכש והספקים לאסטרטגיה העסקית של הארגון
יום ג' 11.6.19
01/09/2015 07:06:25
אסטרטגיה לניהול מלאי בטחון - Safety Stock Strategy for critical items
יום ד' 12.6.19
01/09/2015 07:05:08
ניהול תצורה - Configuration Management
יום ב' 17.6.19
01/09/2015 07:01:57
מיומנויות פרזנטציה אפקטיבית
יום ב' 17.6.19
01/09/2015 07:00:50
רכש ויבוא ממזרח אסיה
יום ג' 18.6.19
01/09/2015 06:53:25
הקונצרט הארגוני - תקשורת אפקטיבית בתוך צוותים ובין ממשקים בארגון
יום ד' 19.6.19