01/09/2015 16:05:33
מדדים כמותיים ופיננסים למערכות תפעול מורכבות
יום ד' 23.5.18
01/09/2015 15:52:31
הכנת החברה למעבר מפיתוח לייצור
יום ב' 28.5.18
01/09/2015 15:44:32
ניהול ושיפור האיכות במחסנים
יום ג' 29.5.18
01/09/2015 15:33:13
איתור תקלות אפקטיבי- Effective Troubleshooting
יום ג' 5.6.18
01/09/2015 15:19:03
כלים מעשיים לניהול תהליכי מיקור חוץ
יום ד' 6.6.18
01/09/2015 15:15:00
ראיון אפקטיבי לקבלת עובדים למשרות טכנולוגיות ומקצועיות
יום ב' 11.6.18
01/09/2015 15:09:06
ניהול משא ומתן
יום ד' 13.6.18
01/09/2015 15:04:00
המפעל החכם – מדיבורים למעשים ארגז הכלים ליישום industry4.0
יום ב' 18.6.17
01/09/2015 15:00:00
בניית מערך מדדים בשרשרת האספקה
יום ג' 19.6.18
01/09/2015 14:55:00
קורס להכנת תוכנית עסקית
4 מפגשים ימי ב' מ-25.6.18